UVS

De Belgische Federatie van specialisten in betonreparatie, -bescherming en-versterking

FEREB is de toonaangevende vereniging van specialisten in betonreparatie, -bescherming en -versterking in België. Samen met het bestuursorgaan en de leden promoten wij duurzaam betonherstel van infrastructuur en gebouwen. Duurzaam betonherstel draagt bij tot een beter milieu en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

 

column header image

Missie 1

FEREB is een beroepsvereniging die de belangrijkste bedrijven vertegenwoordigt, die actief zijn in de sector van de betonherstellingen. FEREB verdedigt de belangen van haar leden in nationale en internationale werkgroepen, commissies en overlegcomités. FEREB werkt hiervoor samen met de bevoegde belgische instanties op dit gebied (BENOR, WTCB, MOW, SPW, ...)

column header image

Missie 2

FEREB promoot duurzame betonreparaties en heeft daartoe een certificatiesysteem uitgewerkt gebaseerd op de europese norm EN 1504. Deze norm beschrijft specificaties inzake identificatie, prestaties en veiligheid van producten en systemen die worden gebruikt voor structurele en niet-structurele betonherstellingen.

column header image

Missie 3

FEREB zet zich in voor een kwalitatief hoogstaande en duurzame betonreparatie bij de verschillende stakeholders zoals architecten, studieburelen, openbare en private opdrachtgevers, aannemers, syndici, mede-eigenaars van appartementsgebouwen, ... FEREB organiseert op regelmatige basis seminaries en workshops. De activiteitenkalender vindt U verder op de website. FEREB neemt actief deel aan congressen, info-sessies en gespecialiseerde beurzen.

Doelstellingen

Het gemeenschappelijk doel is de promotie van kwalitatief en duurzaam betonherstel door :

 • toepassen procescertificatie (niveau A-B-C en D)
 • eis productcertificatie (conform EN 1504)
 • hanteren van een strenge code voor beroepsethiek onder haar leden
 • organiseren van studiedagen voor aannemers, ingenieurs, architecten, technici en andere geïnteresseerden
 • actieve deelname aan technische studies en normalisatie-commissies (zowel nationaal als internationaal)
 • actieve ondersteuning regelgeving m.b.t. producten en systemen
dummy 1280x800 ffffff cccccc

Partnerschap

FEREB is lid van belangrijke vakorganisaties:

 • Stichtend lid BENOR
 • De Belgische Beton Groepering BBG
 • De adviesraad van BCCA
 • ACRP - European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection

FEREB onderhoudt goede relaties met :

 • Buildwise
 • Universiteit van Luik ULg – Argenco
 • Universiteit van Gent UGent – Labo Magnel
 • Kenniscentrum KB (Nederland)
 • Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)
 • Union Wallonne des Architectes (UWA)
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • Confédération de la Construction Bruxelles - Wallonie
 • vzw Unie Van Syndici (UVS)
 • asbl Union Des Syndics (UDS)