UVS

FEREB telt onder haar leden de meest representatieve Belgische:

 

1. Gecertificeerde aannemers betonherstelling

Nadat de Europese studie CONREPNET in 2006 bewezen had dat meer dan 50 % van betonherstellingen binnen de 10 jaar faalde, heeft FEREB samen met BCCA, het WTCB, SECO en de diensten van MOW en SPW, in 2009 een vrijwillige procescertificatie geïntroduceerd. Dit gebeurde samen met het in voege treden van de norm EN 1504.

2. Niet gecertificeerde aannemers betonherstelling

3. Producenten, invoerders, handelaars in hoogwaardige materialen of systemen voor de herstelling, bescherming en versteviging van beton

4. Dienstverleners die diagnose, advies, begeleiding of garantieverzekeringen aanbieden

3 niveaus voor de uitvoerende aannemers

Er worden 3 niveaus voor de uitvoerende aannemers bepaald, afhankelijk van de mogelijkheden en competenties van deze aannemers. Hierbij laten deze een vrijwillige controle op hun werven toe door een uitwendig controle organisme (BCCA).

Deze controleert enerzijds de wijze waarop de uitvoering technisch gebeurt maar eveneens de gebruikte producten, conform het vrijwillig Benor attest dat bij deze certificatie behoort.

Daar en boven en dit is misschien nog wel het belangrijkste, dient de aannemer een attestatie (bewijs) voor te leggen dat de uitvoerende arbeider, na opleiding en examen, met kennis van zaken, instaat voor een correcte uitvoering van de werken. Dit alles naar de letter en geest van de norm EN 1504, ten einde de duurzaamheid van een beton herstelling te waarborgen!

dummy 1280x800 ffffff cccccc

Niveau A:

Bestemd voor bedrijven die beton herstellingen uitvoeren waarvoor in het lastenboek de diagnose reeds gebeurd is en waarvoor zowel de behandeling als de soort producten beschreven is.

Niveau B:

Bestemd voor bedrijven die beton herstellingen uitvoeren waarvoor in het lastenboek de diagnose reeds gebeurd is en die met kennis van zaken een eigen herstelplan voorleggen, gebaseerd op deze diagnose.

Niveau C:

Bestemd voor bedrijven die een om het even welk beton pathologie kunnen herkennen, hiervoor een diagnose en herstelplan opstellen en deze al dan niet zelf uitvoeren of deze begeleiden.