FEREB vzw, Belgische vereniging van specialisten in herstelling, bescherming en versterking van beton

Home

Organisaties

 

FEREB is een beroepsvereniging die werd opgericht in 1992 (als vzw zie BS 24/12/92) als "belgische vereniging van specialisten in de herstelling, versteviging en de bescherming van betonconstructies".

 • producenten / leveranciers van hoogwaardige materialen of systemen voor betonherstellingen

 • Aannemers die betonreparaties op kwalitatief hoog niveau uitvoeren

 • Dienstverleners die o.m. diagnose, advies, begeleiding of garantieverzekeringen aanbieden

Missie 1

FEREB is een beroepsvereniging die de belangrijkste bedrijven vertegenwoordigt, die actief zijn in de sector van de betonherstellingen. FEREB verdedigt de belangen van haar leden in nationale en internationale werkgroepen, commissies en overlegcomités. FEREB werkt hiervoor samen met de bevoegde belgische instanties op dit gebied (BENOR, WTCB, MOW, SPW, ...)

Missie 2

FEREB promoot duurzame betonreparaties en heeft daartoe een certificatiesysteem uitgewerkt gebaseerd op de europese norm EN 1504. Deze norm beschrijft specificaties inzake identificatie, prestaties en veiligheid van producten en systemen die worden gebruikt voor structurele en niet-structurele betonherstellingen.

 

Missie 3

FEREB zet zich in voor een kwalitatief hoogstaande en duurzame betonreparatie bij de verschillende stakeholders zoals architecten, studieburelen, openbare en private opdrachtgevers, aannemers, syndici, mede-eigenaars van appartementsgebouwen, ... FEREB organiseert op regelmatige basis seminaries en workshops. De activiteitenkalender vindt U verder op de website. FEREB neemt actief deel aan congressen, info-sessies en gespecialiseerde beurzen.

 

Doelstellingen

sample_1

 

Het gemeenschappelijk doel is de promotie van kwalitatief en duurzaam betonherstel door o.m. :

 • toepassen procescertificatie (niveau A-B-C en D)
 • eis productcertificatie (conform EN 1504)
 • hanteren van een strenge code voor beroepsethiek onder haar leden
 • organiseren van studiedagen voor aannemers, ingenieurs, architecten, technici en andere geïnteresseerden
 • actieve deelname aan technische studies en normalisatie-commissies (zowel nationaal als internationaal)
 • actieve ondersteuning regelgeving m.b.t. producten en systemen

Partnerschap

FEREB is lid van belangrijke vakorganisaties :

FEREB onderhoudt goede relaties met:

 • Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouw WTCB
 • Universiteit van Luik ULg – Argenco
 • Universiteit van Gent UGent – Labo Magnel
 • Kenniscentrum KB (Nederland)
 • Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)
 • Union Wallonne des Architectes (UWA)
 • Vlaamse Confederartie Bouw
 • Confédérartion de la Construction Bruxelles - Wallonie
 • vzw Unie Van Syndici (UVS)   
 • asbl Union Des Syndics (UDS)