UVS

Dienstverleners

Contact

Adres
Jan Olieslagerslaan 35
VILVOORDE
1800
E-mail
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Telefoon
02/674.57.21
Website
Download informatie als: vCard

Contact formulier

Zend een E-mail

Allerhande informatie

Allerhande informatie

Als onafhankelijke partner in uw business wil Vinçotte mee garant staan voor een voortdurende beheersing van uw reputatie inzake veiligheid, kwaliteit en milieu. Dit doen we door professionele en innovatieve diensten aan te bieden op gebied van certificatie, inspectie, advies en training.

Onze afdeling Civil Works Assessment van Vinçotte voert opdrachten uit in alle domeinen van de bouw (gesloten ruwbouw, afwerking, speciale technieken, bouwfysica, brand…).

Soorten interventies:

 •           studie en analyse van specifieke problemen;
 •           algemene bouwstudie of studie van bepaalde delen van de bouw;
 •           het bepalen van de oorzaken ingeval van schade en het voorstellen van een aangepaste hersteltechniek;
 •           onderzoeken en beoordelingen ingeval van geschillen;
 •           technische bijstand aan juridische experts;
 •           technische bijstand en advies tijdens het ontwerpen, de uitvoering en de oplevering;
 •          onafhankelijk nazicht van de berekeningsnota’s en de voorontwerpen;
 •           fungeren als klankbord (“onafhankelijke mening”) voor specifieke kwesties tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen van een project;
 •           evaluatie van de kwaliteit en de kwantiteit van de gebouwen.

-------------------

Partenaire indépendant de votre secteur d’activités, Vinçotte entend à vos côtés, se porter garant d’une maîtrise permanente de votre réputation en termes de sécurité, de qualité et d’environnement.

Nous nous appuyons pour ce faire sur des services professionnels et innovants dans les domaines de la certification, de l’inspection, des conseils et de la formation.

Notre division Civil Works Assessment effectue ces missions dans tous les domaines de la construction (gros oeuvre fermé, finition, techniques spéciales, physique de la construction, incendie...).

Types d’interventions:

 • Etude et analyse de problèmes spécifiques;
 • Etude générale de la construction ou de certaines de ses parties;
 • Détermination des causes en cas de dommage et proposition d’une technique adéquate de réparation;
 • Examens et jugements en cas de litige;
 • Assistance technique aux experts judiciaires;
 • Assistance et conseil techniques pendant la conception, l’exécution et la réception;
 • Vérification indépendante des notes de calcul et des avant-projets;
 • Fonction de caisse de résonance («avis indépendant») pour des questions spécifiques lors des phases de conception et d’exécution d’un projet;
 • Evaluation qualitative et quantitative des bâtiments.

.